Kindercoach.

Zorgboerderij Schildmeer biedt logeer- en weekendopvang aan kinderen met een gedragsstoornis. Deze kinderen zijn gedurende het gehele jaar in de weekenden en vakanties welkom op de Zorgboerderij.

 

 

De Zorgboerderij ligt aan het Schildmeer, nabij het prachtige Groninger dorp Overschild.

Een kijkje nemen?

 

Geïnteresseerd? U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen op de Zorgboerderij.

Maak hiervoor een afspraak via: 0610124154

 

Kindercoach Henriëtte

Visie

Ik ben Henriëtte Entjes. Ik ben bevoegd trainer en help als Kindercoach Schildmeer kinderen en hun ouders met leer- en gedragsproblemen, emotionele problemen en alle voorkomende opvoedkwesties.

Wanneer kindercoaching?

Onze maatschappij stelt hoge eisen aan zowel volwassenen als kinderen. Niet iedereen kan hier even goed mee omgaan. Sommige kinderen lopen hierdoor al op jonge leeftijd vast.

Maakt u zich zorgen om uw zoon of dochter? Heeft u het gevoel dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit? Verandert uw kind van humeur? Kunt u het gedrag van uw kind niet direct plaatsen? Ziet u dat het niet goed gaat met uw kind en doet u er alles aan om uw zoon of dochter te helpen, maar blijven resultaten uit?

Wanneer hulp die u uw kind geeft niet lijkt te helpen, kunt u terecht bij Kindercoach Schildmeer. Samen zoeken we dan naar een manier om uw kind te helpen. Het doel is om uw kind basisveiligheid mee te geven, waardoor uw kind op eigen kracht kan functioneren en de wereld zelfverzekerd tegemoet treedt.

Thema's die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld hooggevoeligheid, vermoeidheid, rouw, concentratieproblemen, boosheid, verdriet of moeite met leren of lezen. Ook bij opvallende gedragsveranderingen, weinig contact of moeizame communicatie tussen ouder en kind, een scheiding of bedplassen kan een kindercoach hulp bieden.

Deze opsomming is natuurlijk niet volledig. Elk kind en iedere situatie is anders. Samen met de kindercoach ontdekt u wat er allemaal wel goed gaat en hoe de situatie voor zowel u als uw kind beter kan verbeteren.

Wanneer een kind vastloopt, heeft dit niet alleen impact op u als ouder, maar wellicht op het hele gezin. Heeft u behoefte aan hulp zodat u hier beter mee om kan gaan? Dan ga ik graag geheel vrijblijvend met u in gesprek.

Kwaliteiten kinderen

In de eerste plaats bied ik als kindercoach een veilige plek voor kinderen. Een plek waar kinderen even bij mogen komen, zichzelf mogen zijn, waar het kind centraal staat en zich omringd voelen door warmte en aandacht. 

Mijn basisgedachte is: je mag jezelf zijn. Jezelf zijn betekent in dit geval dat kinderen vrijuit en ongenuanceerd hun frustraties, woede en verdriet mogen uiten. Ik wil samen met het kind tot antwoorden komen en ze richting geven als ze zich verloren of verdwaald voelen.

 

Intakegesprek

Wanneer ik uw kind ga begeleiden, vindt er eerst een intakgesprek plaats. Tijdens dit gesprek stelt de kindercoach spreken we over de gezins- en schoolsituatie en eventuele bijzonderheden van uw kind. Hierdoor krijg ik een beeld van het karakter en het leven van uw kind. Daarna formuleren we een concrete hulpvraag en wordt het probleem centraal gesteld. Het doel wordt zo geformuleerd dat uw kind het zelf zal weten en voelen, wanneer dit doel bereikt is. Als ouder merkt u dat natuurlijk meteen. Het belangrijkste is dat uw kind weer lekker in zijn haar vel komt te zitten. Het intakegesprek is doorgaans zonder kind. Voor ouders kan het prettig zijn hun gevoelens en vragen zonder terughoudendheid te kunnen uiten.

 

De sessies

Hoeveel sessies er nodig zijn, hangt af van de hulpvraag en de voortgang van het proces. Coachingstrajecten zijn doorgaans redelijk kort. Na twee of vijf afspraken lijkt er vaak al veel veranderd te zijn in de situatie.

De lengte van een sessie is 50-60 minuten. Een sessie plaats in de praktijk. Heeft u voorkeur voor een andere locatie? Dit is altijd bespreekbaar.

Ouders aanwezig

Het is de bedoeling dat de situatie ook thuis blijvend verbetert. Daarom werkt de kindercoach altijd samen met ouder en kind. Dit betekent dat u zelf ook bij alle sessies aanwezig bent.

Mijn uitgangspunt is dat elk kind unieke kwaliteiten heeft. Iedereen is ergens goed in. Vanuit die kwaliteiten treedt de kindercoach het probleem tegemoet.

 

Vertrouwelijke informatie

In principe is alle informatie die uw kind tijdens deze sessies deelt vertrouwelijk. U kunt er echter op vertrouwen dat de kindercoach, indien noodzakelijk, het belang van de informatie boven de vertrouwenswens van het kind stelt.

Gesprekken met derden

De kindercoach voert geen gesprekken met derden. Er vindt geen overleg plaats met ex-partners, scholen, artsen en anderen. Indien nodig kan de kindercoach u en uw kind wel voorbereiden op gesprekken met derden.