Ik Leer Leren.

Kinderen krijgen inzicht in hun persoonlijke meest effectieve manier van leren op het gebied van lesstof, talenen symboliek

 

 

De Zorgboerderij ligt aan het Schildmeer, nabij het prachtige Groninger dorp Overschild.

Een kijkje nemen?

 

Geïnteresseerd? U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen op de Zorgboerderij.

Maak hiervoor een afspraak via: 0610124154

 

Heeft uw kind moeite met leren?

Vormen trainingen

Kinderen moeten veel leren op school, en de eisen worden steeds hoger. Er zijn veel kinderen die op de een of andere wijze moeite hebben met leren, leren een uitdaging vinden en tegen problemen aanlopen.

Voor kinderen vanaf groep 7 en middelbare scholieren is een speciaal programma ontwikkeld: de 'ik leer leren'-training.

Basisschool

Kinderen die nog op de basisschool zitten, leren in de training om te gaan met alle facetten van leren in het hier, maar ook voor de toekomst. Daardoor is de training een mooie voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Voor hoogbegaafde kinderen en kinderen die in plusklassen zitten, kan de training een toegevoegde waarde hebben en extra uitdaging zijn.

Voor kinderen uit groep 7/8 en de brugklas zijn er groepstrainingen. Er is ook een  individueel trainingstraject mogelijk.

Voor wie?

De training is geschikt voor kinderen met uiteenlopende leerproblemen. Kinderen met concentratieproblemen, kinderen met faalangst, kinderen die onder niveau presteren en kinderen met leerachterstanden. Kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen: 'Er komt niet uit wat er in zit'. Of kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken

te zijn.

Ook kinderen met diagnoses als dyslexie, dyscalculie, NLD, ADD of ADHD kunnen baat hebben bij de training.

Daarbij help ik ook kinderen die moeite hebben met automatiseren, kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie of kinderen met motivatieproblemen

 

Brugklas

Wat leren kinderen van deze training?

In de brugklas komt er veel op een kind af. De 'ik leer leren'-training leert kinderen om te gaan met nieuwe vakken en het plannen en organiseren. Er wordt aandacht besteed aan hoe huiswerk te maken, omgaan met tijd en het inschatten van inspanningen.

Daarnaast krijgen kinderen inzicht in hun persoonlijk meest effectieve manier van leren op het gebied van lesstof, talen en symboliek.

Voortgezet onderwijs

Is uw kind al gevorderd in het voortgezet onderwijs, maar loopt deze vast? Dan kan de 'ik leer leren'-training een goede keus zijn om het leerproces weer op de rails te krijgen.

In de training leer je hoe je zo goed mogelijk kunt leren. Dit doe je door te bedenken wat je wilt leren. We kijken samen naar wat een kind nodig heeft om leren leuk te vinden en kinderen krijgen inzicht in waarom het eerder niet lukte om te leren.

In de training wordt aandacht besteed aan plannen en organiseren van huiswerk, aan hoe je op een handige manier informatie te onthouden en reproduceren en hoe je je gemakkelijker kunt concentreren. Ook kijken we naar manieren om faalangst te overwinnen.

Door te luisteren naar anderen en ontdekken kinderen hoe je verschillend met leren kunt omgaan. Daarbij bevat de training veel veel tips, trucs, oefeningen en onderzoeken.

Programma

Vaardigheden

Om te kunnen leren en presteren, heeft een kind veel vaardigheden nodig.

 • Goed leren
 • Op doeltreffende manieren het (werk)geheugen gebruiken
 • Handige leerstrategieën gebruiken
 • Zich langere tijd kunnen concentreren
 • Plannen en organiseren van huiswerk
 • Gemotiveerd zijn om te leren
 • Aandacht volhouden bij taken
 • Presteren op een constant niveau
 • Hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • Kunnen beginnen met het uitvoeren van een taak of opdracht
 • Lesstof begrijpen en reproduceren
 • Evalueren van de lesstof
 • Realistische verwachtingen van de eigen prestaties hebben
 • Teleurstellingen verwerken als het minder goed gaat dan verwacht
 • Benodigde tijd kunnen inschatten voor huiswerk en proefwerken
 • Prioriteiten stellen
 • Flexibel zijn in de aanpak van de schooltaken en huiswerk

 

 • In de training komen al deze onderwerpen aan bod. Daarmee geeft de training kinderen inzicht in hun leerstrategie, hun sterke kanten en biedt handvatten voor makkelijker en effectiever leren.

Elke training heeft een vaste structuur waarin rust en activiteit elkaar afwisselen. Leren ontspannen en concentreren speelt in iedere training een belangrijke rol. Elke training heeft een eigen thema.

Les 1 Vaststellen kwaliteiten en uitdagingen (sterkte/zwakte) en ontdekken van de eigen leervoorkeuren.

Les 2  Leren omgaan met faalangst en motivatiestrategieën.

Les 3 Leren plannen, prioriteren, tijd indelen, organiseren en evalueren

Les 4 Leren omgaan met concentratie

Les 5 Technieken op het gebied geheugen voor taal, rekenen en symboliek

 

 

Tarieven groepstraining
De training kost per kind € 150,- (incl. BTW). Dit bedrag is exclusief het leerboek. Deze kost € 32,50 (incl. BTW)

Tarieven individuele training
Heeft uw kind meer hulp nodig? Dan kan uw kind (onderdelen van) deze training ook individueel bij een 'ik leer leren'-trainer volgen. U betaalt dan het tarief voor een individuele sessie plus eenmalig de kosten van € 32,50 voor het werkboek.